EKSPLORATOR WINDOWS

Eksplorator Windows jest programem umożliwiający przeglądanie dysku oraz zapewniającym dostęp do katalogów i plików.

  Uruchamianie:

 • kliknij przycisk <START> znajdujący na pulpicie;

 • przesuń pole wyboru myszy na opis <PROGRAMY>

 • przesuń pole wyboru do sąsiedniego okna na opis <EKSPLORATOR WINDOWS> i kliknij.


 

  

  Okno Eksploratora zbudowane jest z:

 • lewego okna (1) - wyświetla nazwy napędów i foldery  strukturze drzewa.

 • prawego okna (2) - wyświetla zawartość folderów pod zaznaczonym elementem w lewym oknie.

Ponadto:

- gałąź otwarta;
- gałąź zamknięta
- ikona folderu
- nazwa folderu;
- zaznaczony folder.

Zmiana znaku "-" na "+" i odwrotnie realizuje się klikając ten znak.

 

 Budowa struktury drzewa folderów za pomocą Eksploratora Windows  

 1. Zakładanie folderu:

 1. Zaznacz w lewym oknie numer dysku na którym zakładasz folder

Sposób 1.

 • kliknij w pasku menu <PLIK>;  
  Ø     wybierz w oknie <NOWY OBIEKT>;

 • kliknij w drugim oknie <FOLDER>;

 • wpisz nazwę folderu;

 • naciśnij klawisz <ENTER>;  

 Sposób 2

 • skieruj wskaźnik myszy do prawego okna;

 • kliknij PRAWY przycisk myszy;

 • wybierz <NOWY OBIEKT> lub <NOWY ELEMENT>;

 • kliknij w drugim oknie <FOLDER>;

 • wpisz nazwę folderu;

 • naciśnij <ENTER>

UWAGA!
Przed wykonaniem czynności sposobem 1 lub 2 musisz zrealizować punkt 1 a)  

 

 

 1. Zmiana nazwy folderu;

 Sposób 1

 • zaznacz FOLDER do zmiany czyli kliknij go;

 • naciśnij z klawiatury <F2>;

 • wpisz nową nazwę folderu;

 • naciśnij <ENTER>;

 Sposób 2

 • zaznacz FOLDER do zmiany czyli kliknij go;

 • kliknij po przerwie drugi raz opis folderu;

 • wpisz nową nazwę folderu;

 • naciśnij <ENTER>;  

 Sposób 3  

 • zaznacz FOLDER do zmiany czyli kliknij go;

 • skieruj wskaźnik myszy na ikonę folderu do zmiany;

 • nie przesuwając wskaźnika kliknij PRAWY przycisk myszy;

 • wybierz <ZMIEŃ NAZWĘ>;

 •   kliknij po przerwie drugi raz opis folderu;

 •   wpisz nową nazwę folderu;

 • naciśnij <ENTER>;  

 

 

 1. Zmiana nazwy folderu.

 Sposób 1

 • zaznacz FOLDER do usunięcia czyli kliknij go;

 • naciśnij z klawiatury SHIFT + DELETE;

 • potwierdź TAK lub naciśnij <ENTER>;  

 Sposób 2

 • zaznacz FOLDER do usunięcia czyli kliknij go;

 • kliknij w pasku menu <PLIK>;

 • wybierz w oknie <USUŃ>;

 • potwierdź TAK lub naciśnij <ENTER>;  

 Sposób 3

 • zaznacz FOLDER do usunięcia czyli kliknij go;

 • skieruj wskaźnik myszy na ikonę folderu do usunięcia;

 • nie przesuwając wskaźnika kliknij PRAWY przycisk myszy;

 • wybierz <USUŃ>

 • naciśnij TAK lub <ENTER>;  

4.      Zakładanie folderu jako podfolder.

 • rozwiń w lewy oknie eksploratora gałąź w celu rozwinięcia drzewa. Efekt ten osiągasz poprzez zmianę znaku „ + ” na „ - ”. Zmianę tą osiągniesz klikając znak „ + ” – zamknięta gałąź, znak „ - ”otwarta gałąź.

 • zaznacz w lewym oknie folder nadrzędny pod którym będziesz zakładał folder.

 • wykonaj czynności założenia folderu omówione w pkt 1 – zakładanie folderu.  

5.      Kopiowanie plików (folderów)  w oknie Eksploratora Windows za pomocą myszy.

 • wybierz folder w lewym oknie z którego będziesz kopiować pliki;

 • zaznacz w prawym oknie (jeśli będziesz kopiować jeden plik) lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+A ( zaznaczymy wówczas wszystkie pliki). Zaznaczone pliki będą podświetlone na niebiesko.

 • ustaw wskaźnik myszy na dokumentach (plikach) w prawym oknie;

 • naciśnij prawy przycisk myszy i trzymaj.

 • przeciągnij zaznaczone pliki do folderu (dysku) do którego chcesz skopiować;

 • zwolnij prawy przycisk myszy;

 • w uruchomionym menu kliknij opcję „Kopiuj tutaj”.

Uwaga!

Istnieje prosty sposób na skopiowanie pliku na dyskietkę – wystarczy prawym przyciskiem myszy kliknąć na nazwę pliku i z menu wybrać polecenie Wyślij do lub kliknij w pasku menu EDYCJA i kliknij „Przenieś do” lub „Skopiuj do

6.      Przenoszenie plików (folderów) w oknie Eksploratora Windows za pomocą myszy.

 •  wybierz folder w lewym oknie z którego będziesz kopiować pliki;

 • zaznacz w prawym oknie (jeśli będziesz kopiować jeden plik) lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+A ( zaznaczymy wówczas wszystkie pliki). Zaznaczone pliki będą podświetlone na niebiesko.

 • ustaw wskaźnik myszy na dokumentach (plikach) w prawym oknie;

 • naciśnij prawy przycisk myszy i trzymaj.

 • przeciągnij zaznaczone pliki do folderu (dysku) do którego chcesz skopiować;

 • zwolnij prawy przycisk myszy;

 • w uruchomionym menu kliknij opcję „Przenieś tutaj”.  

 7.      Usuwanie plików (folderów) w oknie Eksploratora Windows.

 • otwórz folder pod którym znajdują się pliki, klikając jego nazwę. (w prawym oknie zostaną one wyświetlone);

 • w prawym oknie zaznacz plik klikjąc go lub z trzymając klawisz Ctrl zaznacz kilka plików;

 • naciśnij klawisz <DELETE>

lub

 • kliknij prawy przycisk myszy i w wyświetlonym menu kliknij opis <USUŃ>;

lub

 • kliknij w pasku menu <EDYCJA> i kliknij opis <USUŃ>;  

8.      Zmiana nazwy plików (folderów) w oknie Eksploratora Windows.

 • otwórz folder pod którym znajdują się pliki, klikając jego nazwę. (w prawym oknie zostaną one wyświetlone);

 • w prawym oknie zaznacz plik klikjąc go.

 • kliknij nazwę pliku raz i po chwili drugi raz;

 • wpisz nową nazwę.

lub

 • naciśnij klawisz F2;

 • wpisz nową nazwę.

lub

 • kliknij prawy przycisk myszy i w wyświetlonym menu kliknij opis <ZMIEŃ NAZWĘ>;

 • wpisz nową nazwę;

    Zakładanie folderu oraz budowę drzewa opisano szczegółowo w opracowaniu które możesz otworzyć lub ściągnąć do wydrukowania klikając poniższe ikony.


    kliknij  kliknij  kliknij

Data ostatniej modyfikacji strony -