POLECENIA DOS

Zmiana numeru dysku | zakładanie katalogu | wejście do katalogu | wyjście z katalogu |wyjście z dowolnego poziomu |kopiowanie plików | kopiowanie zawartości dyskietki | usuwanie katalogów | usuwanie gałęzi | usuwanie plików | wyświetlanie zawartości zbiorów | formatowanie

  1. Zmiana dysków

Polecenie  a: lub c: itd   [ENTER]     

Zasada: wpisz numer dysku oraz dwukropek.

wyjście>>

  1. Zakładanie katalogów

Polecenie     MD  Zasada: polecenie nazwa katalogu
Przykład dla dysku C: GRAF
C:\MD KLASA [ENTER]        
C:\MD STAN [ENTER

wyjście>>

  1. Wejście do katalogu

Polecenie  CD  Zasada: polecenie nazwa katalogu
Przykład dla dysku C: Wynik polecenia:
C:\CD KLASA [ENTER]        
C:\CD STAN [ENTER]  

C:\KLASA
C:\STAN

wyjście>>

4. Wyjście z katalogu o jeden poziom w górę

Polecenie    CD..    Zasada: polecenie i dwie kropki
Przykład dla dysku C: Wynik polecenia:
C:\KLASA CD.. [ENTER]
C:\STAN CD.. [ENTER]              

C:\
C:\

wyjście>>

5. Wyjście z dowolnego poziomu katalogów na najwyższy poziom

Polecenie   CD\   

Zasada: polecenie i \
Przykład dla dysku C: Wynik polecenia:
C:\KLASA\LIS\FALA CD\ [ENTER 
C:\STAN\LOS>CD\  [ENTER]              

C:\
C:\

wyjście>>

6. Kopiowanie plików

Polecenie    COPY     

Zasada: skąd_polecenie_nazwa_ pliku_dokąd\gdzie
Przykład dla pliku kola.doc z dysku a:\katalogu STAN Wynik polecenia:

a:\STAN_COPY_kola.doc_C:\FALA\KLASA [ENTER]  

skopiowany plik o nazwie kola.doc z dysku a:\ spod katalogu STAN  do dysku  C:\ do miejsca FALA\KLASA

wyjście>>

7. Kopiowanie zawartość dyskietki na drugą dyskietkę

Polecenie    DISKCOPY     

Zasada: C:\polecenie_litera  dysku_pierwszej dyskietki i :_litera drugiej dyskietki i :
Przykład kopiowania z dyskietki a: na dyskietkę a: Wynik polecenia:
C:\DISCOPY a:_a:  [ENTER]   skopiowana zawartość dyskietki a: na a:

wyjście>>

8. Usuwanie katalogów pustych

Polecenie    RD     

Zasada: skąd_polecenie_nazwa katalogu

Przykład: usunięcie katalogu pustego o nazwie STAN z poziomu C:\FALA 

Wynik polecenia:
C:\FALA_RD STAN  [ENTER]   C:\FALA

wyjście>>

9. Usuwanie gałęzi drzewa katalogów wraz jej zawartością

Polecenie    DELTREE     

Zasada: skąd_polecenie_nazwa katalogu
Przykład: usuń gałąź drzewa dysku c:\STAN katalogu FALA  Wynik polecenia:
C:\STAN_DELTREE _FALA  [ENTER]   C:\FALA

wyjście>>

10. Usuwanie plików

Polecenie    DEL     

Zasada: skąd_polecenie_nazwa_pliku
Przykład dla pliku kola.doc z dysku a:\katalogu STAN Wynik polecenia:
C:\STAN_DEL_kola.doc  [ENTER]   C:\STAN

wyjście>>

11. Wyświetlanie zawartości zbiorów

Polecenie    DIR     

Zasada: gdzie_polecenie_litera przełącznika
Przykład dla zbiorów pod katalogiem STAN Wynik polecenia:
C:\STAN_DIR   [ENTER]   wyświetla zbiór katalogów i plików pod katalogiem STAN
C:\STAN_DIR/W   [ENTER]   wyświetla zbiór katalogów i plików pod katalogiem STAN stronami
C:\STAN_DIR/P   [ENTER]   wyświetla zbiór katalogów i plików pod katalogiem STAN w trzech kolumnach

wyjście>>

12. Formatowanie dysków

Polecenie    FORMAT     

Zasada: numer dysku na którym znajduje się plik format_polecenie_ numer dysku formatowanego i dwukropek oraz przełącznik
Przykład dla dysku C: Wynik polecenia:
C:\FORMAT_C:  [ENTER]   - formatuje dysk C: w całości
C:\FORMAT_C:/S   [ENTER]   - formatuje dysk C: pozostawiając pliki systemowe

UWAGA !!!
    Powyżej omówiono tylko kilka podstawowych poleceń związanych z praktyczną pracą z systemem MS-DOS w oparciu o podstawowe komendy pozwalające na operowanie zbiorami, katalogami, dyskietkami, itp. Stanowi to podstawę do wyjścia z opresji w sytuacji braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego WINDOWS. Są to również polecenia niezbędne do opanowania przez uczniów rozpoczynających naukę z elementów informatyki na poziomie podstawowym.


kliknij kliknij
kliknij