Poznań, dnia 12.04.2002 r.


PLAN - KONSPEKT


do przeprowadzenia zajęć w dniach 15.04 20.04. 2002 r.
z przedmiotu "Elementy informatyki" z uczniami klas szóstych
Szkoły Podstawowej nr 64 w Poznaniu

Prowadzący  - mgr inż. Leszek Hutek
Miejsce prowadzenia lekcji - pracownia informatyki.
Temat lekcji poprzedniej - "Słownik podstawowych pojęć informatycznych stosowanych w Internecie zarys historyczny powstania Internetu"
Temat lekcji prowadzonej - Internet największa pajęczyna świata.
Temat lekcji następnej - Wyszukiwarki internetowe wyszukiwanie informacji za pomocą algorytmu matematycznego.
Czas trwania lekcji prowadzonej - 2 * 45 minut.
Czas trwania jednostki metodycznej - 6 * 45 minut.


1. Cel ogólny:
Zapoznać ucznia z pracą i obsługą Internetu. Przekonać ucznia do umiejętnego wykorzystywania zawartych informacji, umiejętnego wyszukiwania, zapisywania i stosowania w praktyce.

2. Uczeń potrafi:

3. Środki dydaktyczne
Komputery z dostępem do Internetu, epidiaskop, folie, materiały pomocnicze dotyczące pojęć Internetu

4. Metody pracy
Internet, wykład, metoda tekstu przewodniego

5.Formy pracy
Praca indywidualna, praca z całą grupą.

6. Harmonogram przebiegu zajęć.

Lp Czynności nauczyciela Czynności uczniów Metody, formy Materiały
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
1. Czynności organizacyjne
2. Nauczyciel przedstawia uczniom następujące tematy: 
 • historię Internetu,
 •   strukturę i zadania sieci lokalnej i ogólnoświatowej,
 •   sposoby podłączenia do Internetu i szybkość przesyłania danych,
 •  podstawowe usługi internetowe,
 •   budowę adresu strony www 
Uczniowie zapoznają się z w/w tematem Zał. 4-sieć
Zał. 3-adres
Zał. 2 domeny
3. Nauczyciel przedstawia sposób uruchomienia przeglądarki internetowej Internet Explorer 5.5  Uczniowie uruchamiają IE 5.5 Praca indywidualna
4. Nauczyciel wyjaśnia elementy strony internetowej na przykładzie strony http://www.onet.pl  Uczniowie poznają elementy strony www Praca indywidualna
5. Nauczyciel dzieli młodzież na 3 4 osobowe grupy. Zadaniem każdej z grup jest wyszukanie w Internecie na następujących stronach:
 • www.onet.pl.pl
 • www.google.com
 • www.wp.pl
 • www.interia.pl

- leksykon pojęć związanych z tematem lekcji: Internet, modem, serwer, portal kbps, sdi, www, http, adres url domena, baner, link, e-mail irc, ftp ,wyszukiwarki html

Uczniowie wyszukują pojęcia i zapisują je do zeszytu Praca indywidualna Uczeń otrzymuje karteczki z pojęciami do wklejenia do zeszytu
6. Nauczyciel sprawdza sposób wykonania zadania Przedstawiciele grup referują wyszukane w Internecie hasła . .
7. Nauczyciel prosi uczniów o przejrzenie wybranej strony z przykładowego wykazu stron. Nauczyciel w trakcie podsumowania dostrzega zalety i wady Internetu. Uczniowie przeglądają wybraną stronę . .
8. Praca domowa Nauczyciel przedstawia zadania pracy domowej: 
 • uzupełnić słowniczek pojęć internetowych,
 •  przestawić wykorzystanie sieci Internet
. . .

7. Podsumowanie

8. Zakończenie

Opracował
nauczyciel informatyki

mgr inż. Leszek Hutek

                                                       

Materiały uzupełniające:

 1. Plan - konspekt - opracowanie tekstowe - ściągnij>>

Załącznik 1.Załącznik 2.

Domeny organizacyjne

Domena 

Rodzaj organizacji

com organizacja komercyjna
edu instytucja edukacyjna
gov instytucja rządowa
int organizacja międzynarodowa
mil organizacja militarna
net instytucja sieciowa
org organizacja non-profit
 

Wybrane domeny geograficzne

Domena  Rodzaj organizacji
pl Polska
au Austria
be Belgia
br Brazylia
cl Chile
de Niemcy
es Hiszpania
fr Francja
hu Węgry
is Islandia
it Włochy
jp Japonia
nl Holandia
sk Słowacja
tr Turcja
tw Tajwan
ua Ukraina


Załącznik 3.

Adresy stron, na których można zakładać konta e-mail

 • http://wp.pl

 • http://mail.go2.pl

 • http://poczta.fm

 • http://onet.pl

 • http://poland.com

 • http://skrzynka.pl

 • http://o2.pl

 • http://interia.pl

 • http://polbox.com


Załącznik 4.

komputer lokalny serwer internetowy
_________________ łącze telekomunikacyjne serwer-serwer
----------------- łącze telekomunikacyjne komputer-serwer

Schemat połączeń telekomunikacyjnych w Internecie

 kliknij kliknij kliknij

Data ostatniej modyfikacji -