Test z orografii

Zadanie polega na wpisaniu odpowiednich znaków (liter) do okna odpowiedź. Poszczególne wyrazy pojawiają się w dolnej części strony. Test zawiera 50 zadań do rozwiązania. Po rozwiązaniu zadań kliknij na ikonę "SPRAWDZENIE"

 Warunki uzyskania poszczególnych ocen:
ocena celująca - 0 błędów; ocena bardzo dobra - błędów; ocena dobra - błędów; ocena dostateczna - błędów; cena dopuszczająca - błędów; ocena niedostateczna - błędów

Odpowiedź (wpisz poprawną odpowiedź) :


Liczba poprawnych odpowiedzi :
Liczba odpowiedzi błędnych :

Życzę powodzenia !!!